Розвиток екологічної політики як пріоритет політичної діяльності

10.06.2019

З 2015 року Ігор Ходак є членом постійної комісії Житомирської обласної ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів, діяльність якої спрямована на реалізацію державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних та економічних особливостей регіону.

Діяльність комісії спрямована на:

– поліпшення стану довкілля в області шляхом зменшення скидів забруднених стічних вод у водойми та негативного впливу промислових і побутових відходів на довкілля;

– забезпечення екологічної безпеки території області;

– охорона та поліпшення стану навколишнього природного середовища;

– раціональне використання і відтворення природних ресурсів шляхом здійснення комплексу науково обґрунтованих природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів;

– мобілізація матеріальних та фінансових ресурсів;

– проведення просвітницької та наукової діяльності, залучення громадськості до природоохоронних дій через екологічне інформування й освіту населення;

– створення геосистеми моніторингу довкілля.

У передвиборчій програмі Ігоря Ходака передбачено окремий пункт стосовно реформування екологічної політики. Пропозиції включають у себе впровадження та підтримку законодавчих ініціатив щодо термінового вирішення найголовніших екологічних проблем України, а саме – неякісна питна вода, забруднене повітря, деградація земель, побутові відходи тощо.

 

Виникли запитання ?